Home » Cấu trúc ngữ pháp -지 그래요?
Today: 05-06-2023 12:36:29

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc ngữ pháp -지 그래요?

(Ngày đăng: 09-03-2022 11:05:03)
           
Cùng Ngoại ngữ SGV tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Hàn 지 그래요? đây là ngữ pháp giao tiếp được sử dụng để gợi ý ai đó nên làm gì đó.

Cấu trúc ngữ pháp -지 그래요?

Phạm trù : Đuôi kết thúc câu (dạng nghi vấn)

Cách dùng : Động từ + 지 그래요?

Ý nghĩa : Sử dụng để gợi ý ai đó nên làm gì đó.

ngu phap tieng hanVí dụ :

A : 옷을 샀는데 디자인이 마음에 안 들어요.

(ô-sưl san-nưn-tê ty-cha-y-ni ma-ư-mê an tư-ro-yô)

Tôi mua áo nhưng không ưng kiểu dáng.)

B : 그럼, 다른 옷으로 바꾸거나 환불을 하지 그래요?

(kư-rom, ta-rưn ô-sư-rô ba-cu-ko-na hoan-bu-rưl ha-chi kư-re-yố)

Thế thì bạn đổi áo khác hoặc lấy tiền lại đi chứ?

A : 휴대전화 자꾸 고장이 나요.

(hiu-te-chon-hoa cha-cu kô-cha-nghi na-yô)

Điện thoại của tôi cứ hay hỏng.

B : 자꾸 고장이 나면 수리만 하지 말고 새 걸로 바꾸지 그래요?

(cha-cu kô-cha-nghi na-myon su-ri-man ha-chi mal-kô se kol-lô ba-cu-chi kư-re-yố?)

Hay hỏng thế thì đừng sửa nữa mà bạn nên đổi cái mới đi chứ.

A : 며칠 동안 밤을 새우면서 일을 해서 너무 피곤해요.

(myo-jil tông-an ba-mưl se-u-myon-so y-rưl he-so no-mu phi-kôn-he-yô)

Tôi thức khuya làm việc trong mấy ngày nên rất là mệt mỏi.)

B : 그럼, 잠깐이라도 좀 쉬지 그래요?

(kư-rom, cham-ca-ny-ra-tô chôm suy-chi kư-re-yố)

Nếu thế thì sao không nghỉ một chút đi.

Chú ý:

Khi sử dụng với cấu trúc nêu lý do trong câu thì sử dụng -(으)니까, không sử dụng cấu trúc -아/어/여서. 

Ví dụ : 

Nóng quá nên mở cửa sổ ra đi chứ.

→ 더워서 창문을 열지 그래요? (×)

→ 더우니까 창문을 열지 그래요? (√)

(to-u-ni-ca jang-mu-nưl yol-chi kư-re-yố)

Chuyên mục "Cấu trúc ngữ pháp -지 그래요?" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news