Home » 먹방 là gì?
Today: 07-07-2022 06:15:54

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

먹방 là gì?

(Ngày đăng: 09-03-2022 11:02:02)
           
먹방 là một chương trình ở Hàn Quốc đang mở rộng ảnh hưởng dựa trên sự hấp dẫn của các khía cạnh ẩm thực và tương tác.

  

/muk-bang/  là một chương trình nghe nhìn trực tuyến trong đó người phát sóng ăn một lượng lớn thức ăn trong khi tương tác với khán giả. Thường được thực hiện thông qua webcast internet, /muk-bang/  trở nên phổ biến ở Hàn Quốc trong những năm 2010.

먹방 /muk-bang/  là một từ ghép của các từ "ăn" 먹는 /meokneun/  và "phát sóng" 방송 /bangsong/.

먹방 là gì

 Ví dụ:

현재 밴 먹방 스트리머 1위를 고수하고 있다.

(hyon-je ben-chư-ưn muk-bang su-tu-li-mo 1 wuy-rưl go-su-ha-go it-ta)

Hiện nay, Benz nắm giữ vị trí số 1 ở mảng mukbang streamer.

아프리카 TV에서 대표적인 먹방 BJ 슈기, 창현, 왕쥬 등이 있다.

(a-pư-ri-ka TV eo-seo de-pyu-cho-kin muk-bang BJ-nưn Chu-gi, Chang-hyeon, Wang-ju tưng-i it-ta)

Những BJ mukbang tiêu biểu trên Africa TV là Chugi, Changhyeon và Wangju.

Chuyên mục "먹방 là gì?" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại ngữ SGV tổng hợp.

 

  

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news