Home » Ngữ pháp tiếng Hàn V + 아/어야 하다
Today: 29-05-2020 23:34:30

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp tiếng Hàn V + 아/어야 하다

(Ngày đăng: 04-02-2020 08:20:27)
           
Ngữ pháp tiếng Hàn V + 아/어야 하다 sử dụng cùng với động từ và tính từ, biểu hiện trạng thái mà nhất thiết phải có hoặc hành động phải mang tính chất cần thiết.

Ngữ pháp tiếng Hàn V + 아/어야 하다

Với động từ, tính từ kết thúc bằng nguyện âm ㅏ hoặc ㅗ sử dụng 아야 하다.

내일은 친척집에 가야 해요.

Ngày mai phải đến nhà người thân.

Ngữ pháp tiếng Hàn V + 아/어야 하다 다음 주 수요일까지 편지가 꼭 와야 해요.

Là thư phải đến vào thứ 4 tuần sau.

Với động từ, tính từ kết thúc bằng nguyên âm ㅓ ㅜ,ㅡ,ㅣ sử dụng 어야 하다.

오늘보터 동샣을 가르쳐야 해요.

Bắt đầu hôm nay tôi phải dạy cho đứa em.

밥을 먹어야해요.

Tôi phải ăn cơm.

Với động từ, tính từ kết thúc bằng 하다 sử dụng 해야 하다.

세 시에 출발해야 해요.

3h phải xuất phát.

학생은 열싱히 공부해야 해여.

Học sinh phải học hành chăm chỉ.

Chuyên mục 'Ngữ pháp tiếng Hàn V + 아/어야 하다' được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news