Home » Ngữ pháp tiếng Hàn 는/(으)ㄴ/(으)ㄹ 대로
Today: 18-08-2022 03:39:13

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp tiếng Hàn 는/(으)ㄴ/(으)ㄹ 대로

(Ngày đăng: 08-03-2022 17:17:27)
           
Ngữ pháp 는/(으)ㄴ/(으)ㄹ 대로 được gắn sau động từ, tính từ để diễn tả hành động, trạng thái phía trước; là tiền đề để thực hiện hành động, trạng thái phía sau.

Ngữ pháp 는/(으)ㄴ/(으)ㄹ 대로

Cấu tạo: Vĩ tố dạng định ngữ 는/(으)ㄴ/(으)ㄹ + danh từ phụ thuộc 대로.

Dùng với nghĩa giống trạng thái hay hành động trước.

예: 선생님이 부르시는 대로 받아 썼습니다.

Tôi đã viết chính tả theo như thầy đọc.

Ngữ pháp tiếng Hàn 는/(으)ㄴ/(으)ㄹ 대로 예: 생각한 대로 말해 봐요.

Hãy nói theo suy nghĩ.

Dùng với nghĩa ngay lúc sự việc xảy ra.

예: 도착하는 대로 편지를 드리겠습니다.

Ngay khi tới nơi con sẽ viết thư.

예: 손님들은 오는 대로 방명록에 이름을 썼습니다.

Khách đã ghi tên vào sổ ngay khi đến.

Nhấn mạnh với mức độ không gì hơn nữa.

예: 이젠 나도 모르겠다. 될 대로 되어라.

Bây giờ tôi cũng chẳng biết nữa. Tới đâu thì tới.

예: 뉴스로 보느라면 정말 썩을 대로 썩은 정치라는 생각이 든다.

Nếu xem tin tức thì bạn sẽ có suy nghĩ là chính trị thật sự hết sức xấu.

Bài viết Ngữ pháp tiếng Hàn 는/(으)ㄴ/(으)ㄹ 대로 được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news