Home » Ngữ pháp 그러니까
Today: 18-08-2022 02:02:43

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp 그러니까

(Ngày đăng: 08-03-2022 17:16:18)
           
Ngữ pháp 그러니까 có nghĩa là "bởi vậy, cho nên, vì thế". Thường sử dụng trong câu mệnh lệnh, yêu cầu. Dưới đây là cách sử dụng của nó.

Ngữ pháp 그러니까:

Dạng viết tắt của ‘그러하니까’ đặt ở câu sau liên kết với câu trước. Dùng để diễn tả câu trước là lý do tất nhiên của câu sau. Dưới đây là một số ví dụ.

Ngữ pháp 그러니까 Trường hợp người nói cảu câu trước và câu sau giống nhau.

예) 내가 그에게 빨리 오라고 했어요. 그러니까 먼저 가라고 하더군요.

(Tôi đã bảo cậu ấy đến nhanh. Vì thế tôi đã bảo cậu ấy đi trước).

Trường hợp sử dụng đối thoại.

예) 내일은 일찍 일어나야 돼.

(Ngày mai phải dậy sớm mới được).

그러니까 어서 자자.

(Vì vậy chúng ta hãy đi ngủ nào).

Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn, bài viết ngữ pháp 그러니까 được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news