Home » Ngữ pháp 그래서
Today: 18-08-2022 02:17:14

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp 그래서

(Ngày đăng: 08-03-2022 17:16:04)
           
그래서 có nghĩa là vì, bởi vì. 그래서 không thể sử dụng trong câu đề nghị, mệnh lệnh, yêu cầu. Dưới đây là cách sử dụng của nó.

Ngữ pháp 그래서:

Là dạng kết hợp giữa "그러하다/ 그리하다" với vĩ tố liên kết "어서" diễn tả nguyên nhân, lý do, trình tự thời gian đặt ở đầu câu sau và trường hợp hai người đối thoại. Dùng để diễn tả câu trước là nguyên nhân hoặc lý do, dưới đây là một số ví dụ.

Ngữ pháp 그래서 Trường hợp người nói của câu trước và câu sau giống nhau.

예) 엄마가 아이에게 야단을 쳤어요. 그래서 아이가 울고 있어요.

(Mẹ rầy la đứa bé. Vì vậy đứa bé đã khóc).

Trường hợp diễn tả lời người trước trong đối thoại làm căn cứ để lời sau tiếp tục.

예) 지난 일등을 했습니다.

(Lần trước tôi đã được giải nhất).

그래서상을 탔어요?.

(Vì thế lần bạn đã lãnh thưởng à?).

Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn, bài viết Ngữ pháp 그래서 được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news