Home » Ngữ pháp 는/(으)ㄴ데도 trong tiếng Hàn
Today: 04-10-2022 07:55:27

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp 는/(으)ㄴ데도 trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 08-03-2022 16:34:03)
           
Ngữ pháp 는/(으)ㄴ데도 gắn sau đông từ hay tính từ để nối liền mệnh đề đi trước với mệnh đề đi sau, chỉ dùng với thì quá khứ và hiện tại.

Ngữ pháp 는/(으)ㄴ데도 trong tiếng Hàn.

Cấu tạo: Vĩ tố liên kết -는/(으)ㄴ데 + Trợ từ -도

Ý nghĩa: Dù có hành động hay trạng thái của mệnh đề đi trước tồn tại, nhưng hành động hay trạng thái của mệnh đề đi sau vẫn xảy ra không bị ràng buộc gì. 

예: 어머니가 부르시는데도 대답을 안 한다.

Mẹ gọi mà nó vẫn không trả lời.

Ngữ pháp 는/(으)ㄴ데도 trong tiếng Hàn 예: 식후에는 꼭 이를 닦는데도 충치가 생겼어요.

Luôn đánh răng sau khi ăn mà vẫn bị sâu răng.

예: 날마다 청소를 하는데도 먼지가 많아요.

Quét dọn hàng ngày mà vẫn có nhiều bụi.

예: 서랍을 다 찾아 보았는데도 서류는 없었다.

Tìm hết ngăn kéo vẫn không có tài liệu.

Bài viết Ngữ pháp 는/(으)ㄴ데도 trong tiếng Hàn được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news