Home » Ngữ pháp 는/ (으)ㄴ/ (으)ㄹ 듯 하다 trong tiếng Hàn
Today: 04-10-2022 08:21:34

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp 는/ (으)ㄴ/ (으)ㄹ 듯 하다 trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 08-03-2022 16:41:01)
           
Ngữ pháp 는/ (으)ㄴ/ (으)ㄹ 듯 하다 trong tiếng Hàn là cấu trúc thông dụng, diễn tả sự suy đoán, mang nghĩa: Có vẻ, như thể, chắc.

Ngữ pháp 는/ (으)ㄴ/ (으)ㄹ 듯 하다 trong tiếng Hàn

Cấu tạo: Vĩ tố dạng định ngữ + Danh từ phụ thuộc 듯 + Động từ 하다

Ví dụ: 

말하는 걸 보니 영리할 듯 합니다.

Thấy nó nói như thể sắp kiếm được tiền vậy.

Ngữ pháp 는/ (으)ㄴ/ (으)ㄹ 듯 하다 trong tiếng Hàn 오늘은 연락이 올 듯 하니까 사물실에 있읍시다.

Hôm nay chắc sẽ có liên lạc nên chúng ta hãy ở văn phòng.

내일쯤이면 일이 끝날 듯 하니, 그때 다시 모여서 회의를 하자.

Chắc khoảng ngày mai công việc sẽ kết thúc, khi ấy tập hợp lại họp nhé.

눈이 올 듯 하니 우산을 가지고 가라. 

Chắc sẽ có tuyết rơi nên hãy mang theo dù đi. 

Chú ý: Nếu lặp lại cùng một động từ, dùng dạng '-ㄹ 듯 -ㄹ 듯 하다' để biểu hiện sự suy đoán có vẻ như sắp thực hiện hành động này nhưng lại không thực hiện.  

Ví dụ:

손님이 물건을 살 듯 살 듯 하더니 안 사고 가 버렸어요.

Khách hàng như muốn mua hàng rồi lại không mua bỏ đi mất.

가뭄을 때는 비가 올 듯 올 듯 하다가도 안 와요.

Lúc khô hạn trời như sắp mưa rồi lại không mưa.

그는 이야기를 할 듯 할 듯 하다가 그만두었다.

Anh ta như muốn nói điều gì rồi lại thôi.

Bài viết Ngữ pháp 는/ (으)ㄴ/ (으)ㄹ 듯 하다 trong tiếng Hàn được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news