Home » Danh từ giống đực đặc biệt trong tiếng Nga
Today: 23-10-2021 17:34:03

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Danh từ giống đực đặc biệt trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 11-05-2021 09:23:52)
           
Danh từ giống đực đặc biệt có hai hình thái số nhiều với ý nghĩa khác nhau. Danh từ giống đực gồm những từ kết thúc bằng phụ âm. Nếu đó là phụ âm cứng thì khi chuyển sang số nhiều sẽ có đuôi Ы.
Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news