Home » Lá thư trong tiếng Pháp là gì
Today: 13-06-2024 19:31:57

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Lá thư trong tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 17-07-2022 21:57:51)
           
Lá thư trong tiếng Pháp lettre, là một hình thức trao đổi thông tin gián tiếp bằng chữ viết giữa người viết thư và người nhận thư thông qua trung gian là người đưa thư.
Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news