Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Pháp, Nga, Đức, Lào, Thái, Khmer, Tây Ban Nha biên soạn bởi ngoại ngữ Sài Gòn Vina.
Today: 19-01-2022 05:37:02

Đại từ nhân xưng trong tiếng Nga

Đại từ nhân xưng trong tiếng Nga (Личное местоимение) đảm nhận chức năng chủ...