Home » Kiến thức tiếng Anh biên soạn bởi trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, thành ngữ.
Today: 25-01-2020 16:40:10

Else là gì

Dưới đây là cách sử dụng ELSE chi tiết, else gây nhầm lẫn cho những người mới học tiếng...