Home » Kiến thức tiếng Anh biên soạn bởi trung tâm tiếng Anh SGV: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, thành ngữ.
Today: 30-05-2023 06:08:08

Cầm cự tiếng Anh là gì

Cầm cự trong tiếng Anh là bestir. Cầm cự chỉ hành động cố gắng chống chịu trong thời gian...