Home » Kiến thức tiếng Anh biên soạn bởi trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, thành ngữ.
Today: 18-01-2021 03:02:01

Fly là gì?

Fly là con ruồi, một loài côn trùng có hai cánh, phần miệng được thích ứng để hút và đôi...