Home » Tập viết chữ Nhật
Today: 07-07-2022 05:27:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tập viết chữ Nhật

(Ngày đăng: 03-04-2022 13:29:57)
           
Trung tâm ngoại ngữ SGV xin giới thiệu cuốn sách tập viết chữ Nhật. Giáo trình được biên soạn nhằm học kèm theo bộ Mina no nihongon giúp các bạn có thể tự học và tự viết tiếng Nhật.

Mục lục

Phần 1: Hiragana

Bảng chữ cái Hiragana

Tập viết các mẫu tự đơn

Luyện tập A

Phân biệt nguyên âm và phụ âm

Luyện tập B

Phần 2: Katakana

Bảng chữ cái Katakana

Tập viết các mẫu tự đơn

Luyện tập A

Luyện tập B

SGV, tap viet chu nhât

Trân trọng giới thiệu cuốn Tập viết chữ Nhật.

Ghi chú: Tham khảo các khoá học tiếng Nhật tại "Nhật ngữ SGV".

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news