Home » Giỏi Toán nên học ngành gì
Today: 25-05-2020 15:37:41

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Giỏi Toán nên học ngành gì

(Ngày đăng: 05-05-2020 09:55:36)
           
Đối với những bạn học giỏi Toán, ngoài việc chọn ngành sư phạm toán ra thì bạn có thể chọn những ngành khác như công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, kế toán.

3 ngành nghề dành cho những bạn học giỏi Toán.

Kế toán.

Sài gòn Vina, giỏi Toán nên học ngành gì Những người giỏi Toán sẽ có lợi thế trong việc phải tiếp xúc với con số hàng ngày như ngành kế toán.

Kế toán được phân ra thành 3 chuyên ngành là kế toán kiểm toán, kế toán ngân hàng và kế toán tài chính.

Đây là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân.

Công nghệ thông tin.

Đây là ngành học rất tiềm năng với cơ hội làm việc rộng mở sau khi tốt nghiệp đối với những bạn học giỏi Toán.

Công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin.

Ngành này thường chia thành 5 chuyên ngành như khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, mạng máy tính truyền thông, kỹ thuật phần mềm.

Tài chính ngân hàng.

Học giỏi Toán thì bạn không nên bỏ qua ngành nghề này.

Đây là một lĩnh vực rất rộng, gồm nhiều chuyên ngành bên trong như tài chính bảo hiểm, tài chính thuế, chuyên ngành phân tích tài chính, tài chính doanh nghiệp.

Bài viết giỏi Toán nên học ngành gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news