Home » Các ngành làm cho nhà nước
Today: 30-05-2020 21:14:07

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các ngành làm cho nhà nước

(Ngày đăng: 26-05-2020 19:17:52)
           
Các ngành làm việc cho nhà nước như ngành Chính trị học, ngành Xây dựng Đảng chỉnh quyền và Nhà nước, ngành Quản lý nhà nước, ngành Luật.

Làm việc nhà nước gồm các ngành:

Người làm việc tại cơ quan nhà nước là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đối tượng khác thuộc các ngành sau đây:

Saigonvina, Các ngành làm cho nhà nước Ngành Chính trị học: là ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị và các ứng xử chính trị.

Ngành Xây dựng Đảng chỉnh quyền và Nhà nước: là ngành đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có hiểu biết chuyên sâu về phương hướng, hoạt động của Đảng, của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành Quản lý nhà nước: là một ngành học về những thủ tục hành chính nhà nước, về tư tưởng của Nhà nước trong các hoạt động chính trị - xã hội.

Ngành Công an: đảm bảo an ninh và sự bình yên về mọi mặt cho Tổ quốc, ngành công an được chia thành hai lực lượng chính:

Cảnh sát: bảo vệ và giữ gìn trật tư, an toàn xã hội.

An ninh: bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân.

Ngành Luật: có 12 ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Một số trường đào tạo ngành nhà nước

Trường Đại học Chính trị.

Trường Đại học Luật.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Học viện An ninh nhân dân.

Học viện Hành chính.

Bài viết các ngành làm cho nhà nước được tổng hợp bởi giáo viên  trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news