Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Pháp, Nga, Đức, Lào, Thái, Khmer, Tây Ban Nha biên soạn bởi ngoại ngữ Sài Gòn Vina.
Today: 04-10-2022 06:54:01

Cấu trúc bài thi TFC tiếng Pháp

TCF là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp của Bộ Giáo dục, giảng dạy Đại học và nghiên...