Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Pháp, Nga, Đức, Lào, Thái, Khmer, Tây Ban Nha biên soạn bởi ngoại ngữ Sài Gòn Vina.
Today: 03-10-2023 17:22:16

Cây tre tiếng Pháp là gì

Cây tre tiếng Pháp là les bambous, là một loại cây thực vật gắn liền từ lời văn đến hoạt...