Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Pháp, Nga, Đức, Lào, Thái, Khmer, Tây Ban Nha biên soạn bởi ngoại ngữ Sài Gòn Vina.
Today: 18-08-2022 02:40:20

Cấu trúc bài thi TFC tiếng Pháp

TCF là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp của Bộ Giáo dục, giảng dạy Đại học và nghiên...