Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Anh: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, viết luận.
Today: 23-06-2017 22:39:15

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi xin việc

I’m a careful and hard-working person...dưới đây là các mẫu câu, cụm từ, đoạn hội thoại giới...