Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Anh: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, viết luận.
Today: 25-04-2019 17:21:56

A2 Key for Schools

Cấu trúc kỳ thi A2 Key for Schools do đại học Cambridge tổ chức 2019. Chứng chỉ này giúp thí...
 • Thì tương lai đơn

  Thì tương lai đơn thường được dùng để diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc một...
 • Thì tương lai gần

  Thì tương lai gần dùng để nói về kế hoạch, dự định trong tương lai. Nó là một trong những mảng...
 • Tương lai tiếp diễn

  Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác...
 • Thì tương lai hoàn thành

  Thì tương lai hoàn thành được dùng diễn tả 1 hành động sẽ hoàn thành vào 1 thời điểm cho trước...
 • Noun + singular verb

  Noun + singular verb dùng để chỉ những danh từ chung, được tính là số ít nên khi chia động từ chúng...
 • One, ones, another, other, others

  Trong quá trình học tiếng Anh. One, ones, another, other, others là những từ dễ gây nhầm lẫn trong cách sử...
 • Danh động từ

  Trong tiếng Anh ta có thể dùng động từ để làm danh từ bằng cách thêm đuôi ing vào phía sau. Khi sử...
 • Định nghĩa và phân loại tính từ

  Tính từ trong tiếng anh được phân thành nhiều loại với cách sử dụng khác nhau. Bài viết này sẽ...
 • 10 cấu trúc thường gặp khi học tiếng Anh

  Trong quá trình học tiếng Anh, bạn sẽ thường xuyên dùng và bắt gặp 10 cấu trúc ngữ pháp này trong...
 • There và It

  Dùng There khi lần đầu tiên nói về một vật nào đó, rằng nó tồn tại. Và dùng It để chỉ một...
 • Câu hỏi đuôi

  Câu hỏi đuôi là câu hỏi ngắn ở cuối câu trần thuật. Câu hỏi này được dùng khi người nói muốn...
 • Động từ thêm _ing

  Điểm ngữ pháp này đặc biệt ở chỗ chúng không theo một quy luật chung nào. Tức là cứ bắt gặp...
 • Cách dùng từ All

  Từ all trong tiếng Anh có thể được dùng theo nhiều nghĩa khác nhau và các động từ sẽ được chia...
 • Động từ thêm To

  Trong tiếng Anh, hai động từ thì không thể đứng cùng nhau mà không thêm gì cả. Ngữ pháp đòi hỏi...
 • For, During và While

  For, During và While là ba giới từ chỉ thời gian. Đôi khi có cùng một nghĩa nhưng việc sử dụng chúng...
 • Trật tự từ: các trạng từ đi với động từ

  Trật từ từ rất quan trọng trong câu, trong tiếng Anh thì tính từ mô tả cho danh từ hoặc đại từ...
 • Some và any

  Any và Some là từ hạn định. Chúng gần như đồng nghĩa và thường được sử dụng để chỉ một...
 • Đại từ sở hữu

  Trong giao tiếp khi muốn nói về mối quan hệ của người và vật mà không muốn danh từ bị lặp lại...