Home » Kiến thức tiếng Anh biên soạn bởi trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, thành ngữ.
Today: 21-06-2019 02:46:45

A2 Key for Schools

Cấu trúc kỳ thi A2 Key for Schools do đại học Cambridge tổ chức 2019. Chứng chỉ này giúp thí...
 • Cách dùng match up

  Match up là cụm động từ có nghĩa phù hợp để tìm những thứ đi cùng nhau hoặc kết hợp theo một...
 • Cách dùng của Call - phần 3

  CALL được hiểu theo nhiều nghĩa là sự triệu tập, hiệu lệnh, tín hiệu, lời kêu gọi. Cùng Sài Gòn...
 • Idioms with Dare

  Dare là một danh từ có nghĩa dám làm, dám đương đầu với thứ gì đó, thách thức,...Dưới đây là...
 • Idioms with dead

  Dead có nghĩa là chết, tắt ngầm, không hoạt động, hết hiệu lực, không dùng được nữa,...Dưới...
 • Đảo ngữ với trạng từ phủ định

  Chúng ta dùng cấu trúc của câu đảo ngữ với các trạng từ phủ định (never, seldom,hardly) + trợ...
 • Send away, send back, send down

  Send away, send back, send down là ba cụm động từ mang nghĩa khác nhau, gửi đến ai đó cái gì, nhắc nhở...
 • Cách phân biệt Personal và personnel

  Personal là tính từ mang nghĩa cá nhân, riêng tư, thường dùng làm thuộc ngữ. Personnel là danh từ mang...
 • Tune in, tune into sth

  Tune in or tune into sth được sử dụng với ý nghĩa điều chỉnh hoặc điều chỉnh vào một sự vật,...
 • Knuckle down and knuckle under

  Knuckle down và knuckle under hai thành ngữ tương tự nhau nhưng có ý nghĩa rất khác nhau. Knuckle down có...
 • Idioms with Country

  Khi nói đến các quốc gia chúng ta thường nhắc tới Country, nó là một danh từ nói về địa điểm...
 • Activate hay Actuate trong tiếng Anh

  Activate hay Actuate được dùng nhiều trong từ kĩ thuật (kích hoạt máy móc, hoạt hóa...) nhưng activate...
 • Idioms with Distance

  Distance là một danh từ có nghĩa khoảng cách giữa hai điểm hoặc hai nơi. Dưới đây là cách dùng của...
 • Blow up

  Blow up là một cụm động từ có nhiều nghiã khác nhau như cơn giận dữ, phẫn nộ, sự chửi mắng,...
 • Idioms with Bearings

  Bài viết thành ngữ với Bearings mang ý nghĩa là sự mang, sự chịu đựng, sau đây là cách dùng và chức...
 • Idioms with deal

  Deal là sự giao dịch, thỏa thuận hay đồng ý với một vấn đề nào đó. Trong mỗi trường hợp, mỗi...
 • Idioms with Choice

  Choice là một danh từ có nghĩa lựa chọn giữa hai hoặc nhiều khả năng, các thứ để chọn. Dưới...
 • Idioms with Burst

  Thành ngữ với Burst dùng để nhấn mạnh hành động tức giận, kích động. Dưới đây là một số...
 • Cách dùng của Fix

  FIX được hiểu theo nhiều nhiều nghĩa khác nhau chỉ sự tập trung, sự chú ý, ấn định, ổn định....