Tổng hợp kiến thức tiếng Anh: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, viết luận. | tong-hop-kien-thuc-tieng-anh--ngu-phap-tu-vung-mau-cau-viet-luan-
Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Anh: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, viết luận.
Today: 18-08-2018 10:02:17

Từ vựng khác nhau giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ

Tiếng Anh là ngôn ngữ chung của Anh và Mỹ. Tuy nhiên vẫn còn có những khác biệt về từ vựng...