Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Anh: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, viết luận.
Today: 19-05-2019 23:28:34

A2 Key for Schools

Cấu trúc kỳ thi A2 Key for Schools do đại học Cambridge tổ chức 2019. Chứng chỉ này giúp thí...
 • Cách dùng của Many

  Many dùng trong tất cả các loại câu khẳng định, phủ định, nghi vấn và được sử dụng với danh...
 • Cách dùng của Hold - phần 1

  HOLD được hiểu theo nghĩa là sự cầm nắm, sự nắm giữ, ảnh hưởng. Cùng Sài Gòn Vina tìm hiểu về...
 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continous)

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động vừa mới kết thúc mà kết...
 • Idioms with Beating

  Beating là một danh từ có nghĩa thông dụng chỉ sự đánh, đập, sự thất bại, sự trừng phạt. Dưới...
 • Idioms with Deaf

  Deaf là một tính từ mang nhiều nghĩa như điếc, làm thinh, làm ngơ. Dưới đây là cách dùng của deaf...
 • Piece or bit

  Piece và bit là hai từ thông dụng khi ta muốn nói đến một lượng giới hạn, một số ít của một...
 • Phân biệt Imply and Infer

  Imply có nghĩa là ngụ ý, ám chỉ, gợi ý, tức nói bóng, nói gió chứ không nói thẳng ra. Infer có nghĩa...
 • Free or Freely

  Free /fri:/ nghĩa thông dụng là tự do, freely /'fri:li/ là một trạng từ cùng nghĩa của free những vị trí...
 • Cách dùng Hold - phần 2

  HOLD được hiểu theo nghĩa là sự cầm nắm, sự nắm giữ, ảnh hưởng. Cùng Sài Gòn Vina tìm hiểu về...
 • Idioms with Change

  Change là một động từ, mang nghĩa thay đổi hoặc làm chuyện gì thay đổi, khác đi. Dưới đây là cách...
 • Idioms with Block

  Trong tiếng Anh thì Block mang ý nghĩa là phong tỏa, làm trở ngại và đây là động từ. Tùy hoàn cảnh,...
 • Idioms with Bear

  Trong tiếng Anh, bear là một động từ có nghĩa chịu, chịu đựng, chống đỡ. Dưới đây, là một số...
 • Idioms with Brave

  Brave có nghĩa là can đảm, dũng cảm, gan dạ hoặc dùng để đối phó với một tình huống khó chịu,...
 • Idioms with Bitter

  Bitter là một tính từ nhấn mạnh sự cay đắng (chua xót, đau đớn...) mà khó có thể chấp nhận,...
 • Band or Tape

  Band có nghĩa là dải, băng hoặc nẹp nhưng khi một band được làm bằng chất có từ tính dùng để ghi...
 • Cách dùng Câu Hỏi Đuôi (Tag question)

  Câu hỏi đuôi là một dạng thông dụng trong Tiếng Anh, nó giống như câu hỏi Yes - No nhưng lại mang...
 • Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

  Thì hiện tại hoàn thành được dùng để đề cập đến hành động quá khứ mà không có thời gian xác...
 • Cách dùng Anniversary or Birthday

  Anniversary or Birthday hai từ đều đồng nghĩa là những ngày lễ kỉ niệm, sự kiện quan trọng, đặc...