Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Pháp, Nga, Đức, Lào, Thái, Khmer, Tây Ban Nha.
Today: 26-02-2017 19:19:47

Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Pháp

Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Pháp được sử dụng để kể về một sự việc ở quá...