Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Pháp, Nga, Đức, Lào, Thái, Khmer, Tây Ban Nha.
Today: 17-08-2017 20:37:37

So sánh tuyệt đối trong tiếng Nga

Dạng so sánh tuyệt đối trong tiếng Nga không phức tạp như dạng so sánh hơn và được phân...