Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Pháp, Nga, Đức, Lào, Thái, Khmer, Tây Ban Nha.
Today: 25-02-2017 00:06:09

Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Pháp

Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Pháp được sử dụng để kể về một sự việc ở quá...