Home » Ngoại ngữ SGV cơ sở Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 18-03-2018 12:29:18

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ SGV cơ sở Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 16-03-2018 11:57:27)
           
Lịch khai giảng tháng 03/2018 khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, học phí 650.000đ/tháng, tặng Balo, tập SGV, giáo trình; LH: 0902 516 288 thầy Tuấn - cô Mai

Chi tiết lịch khai giảng tháng 03/2018 cơ sở Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

1. Khoá học tiếng Anh:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Giao tiếp cơ bản Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 14/03/2018
Giao tiếp Level A Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 05/03/2018 
Giao tiếp đi làm Level 2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 05/03/2018
Tiếng Anh trẻ em Thứ 7,CN (8h - 10h) 03/03/2018
Tiếng Anh trẻ em Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 19/03/2018
Giao tiếp Level C Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 23/03/2018
Giao tiếp đi làm  Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 26/03/2018

2. Khoá học tiếng Hoa: 

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
 Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 09/03/2018
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 16/03/2018
Trung cấp B1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 26/03/2018
Giao tiếp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 23/03/2018
 Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 27/03/2018
 Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 -21h) 27/03/2018
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 30/03/2018
Giao tiếp cấp tốc A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 26/03/2018
Giao tiếp cấp tốc A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 19/03/2018

3. Khoá học tiếng Hàn

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 17/03/2018
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 10/03/2018
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 26/03/2018
Sơ cấp A3.1 Thứ 3,5,7 (19h30 -21h) 13/03/2018
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 -21h) 20/03/2018
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 27/03/2018
Sơ cấp A3.1 Thứ 3,5,7 (19h30 -21h) 22/03/2018

4. Khoá học tiếng Nhật

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 12/03/2018
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 21/03/2018
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 30/03/2018
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 08/03/2018
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 28/03/2018

Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

Đăng ký và học tại: 

Cơ sở 13: 96 Nguyễn Văn Tiết, KP. Đông Tư, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương (ngã tư Đông Tư)

LH: 0902 516 288 thầy Tuấn - cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ SGV cơ sở Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn