Home » Ngoại ngữ SGV cơ sở quận 7 thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 23-10-2021 17:39:09

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ SGV cơ sở quận 7 thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 10-05-2021 08:39:58)
           
Lịch khai giảng tháng 05/2021 khóa học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, học phí 650.000đ 1 tháng, LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai

Chi tiết lịch khai giảng tháng 05/2021 SGV cơ sở quận 7, TP.HCM khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

1. Khoá học tiếng Anh:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 15/05/2020
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 20/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 19/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 26/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (9:30 - 11:00) 28/05/2021
Giao tiếp tổng quát Level 1 Thứ 3,5,7 (8:00 - 9:30) 15/05/2021
Giao tiếp tổng quát Level 1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 13/05/2021
Giao tiếp tổng quát Level 2 Thứ 3,5,7 (8:00 - 9:30) 25/05/2021
Giao tiếp tổng quát Level 3 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/05/2021
Giao tiếp tổng quát Level 3 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 28/05/2021
Giao tiếp tổng quát Level 3 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 29/05/2021
Movers J5 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 27/05/2021
Pre-TOEIC Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 21/05/2021
Pre-TOEIC Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 26/05/2021
Pre-TOEIC Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 22/05/2021
Pre - IELTS Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/05/2021
TOEIC A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 28/05/2021
TOEIC A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 18/05/2021
TOEIC A2 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 28/05/2021
TOEIC A2 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 22/05/2021

2. Khoá học tiếng Hoa: 

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 11/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 20/05/2020
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 26/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 18/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (8:00 - 9:30) 24/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (9:30 - 11:00) 28/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 17/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 14/05/2021
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (9:30 - 11:00) 26/05/2021
Sơ cấp A3 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 15/05/2021
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 17/05/2021
Trung cấp B1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 26/05/2021
Trung cấp B1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 20/05/2021
Cấp tốc A1 Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 21/05/2021
Cấp tốc A2 Thứ 2 - 6 (18:00 - 19:30) 28/05/2021
Cấp tốc A2 Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 19/05/2021
Cấp tốc A3 Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 26/05/2021

3. Khoá học tiếng Hàn:

Thông báo: Khai giảng khóa học và luyện thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS-TOPIK 2020. LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để được tư vấn.

Ghi chú: nhận hồ sơ đăng ký học và luyện cho kỳ thi TOPIK I cấp 1 dành cho cô dâu lấy chồng Hàn Quốc, học tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh và có chỗ ở nội trú.

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 17/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (9:30 - 11:00) 12/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 20/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 22/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/05/2021
Cấp tốc 1 Thứ 2 - 6 (9:30 - 11:00) 26/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (9:30 - 11:00) 27/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 21/05/2021
Sơ cấp A4 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 28/05/2021
Sơ cấp A4 Thứ 2,4,6 buổi sáng 19/05/2021

4. Khoá học tiếng Nhật:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 15/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 28/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (9:30 - 11:00) 15/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 12/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 27/05/2021
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/05/2021
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 10/05/2021
Sơ cấp A4 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 24/05/2021

Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

Đăng ký và học tại: 1326 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, đối diện cây xăng, ngã tư Hoàng Quốc Việt và Huỳnh Tấn Phát.

LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ SGV cơ sở quận 7.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news