Home » Ngoại ngữ SGV Hóc Môn thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 21-01-2021 05:17:26

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ SGV Hóc Môn thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 14-01-2021 15:24:31)
           
Lịch khai giảng tháng 01/2021 khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, học phí 650.000đ 1 tháng, LH: 0707074807, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai.

Chi tiết lịch khai giảng tháng 01/2021 tại SGV Hóc Môn, tp.HCM khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 13 - 26/01/2021, giảm học phí 60% còn 260.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. -> Chi tiết.

Giảm 60% Học Phí Mừng Xuân 2021

 1. Khoá học tiếng Anh:
LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 11/01/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 04/01/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 12/01/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 05/01/2021
PET S5 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 04/01/2021
Movers J5 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 13/01/2021
Starters J1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 06/01/2021
Flyers J8 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 08/01/2021
Pre-starters K5 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 07/01/2021
Pre-TOEIC  Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 04/01/2021
Giao tiếp Elementary Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 06/01/2021
Pre-IELTS Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 06/01/2021
IELTS (3.5 - 4.0) Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 07/01/2021

2. Khoá học tiếng Hoa:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 04/01/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 11/01/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 12/01/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (18:00 - 19:30) 06/01/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 05/01/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 06/01/2021

3. Khoá học tiếng Hàn:

Thông báo: Khai giảng khóa học và luyện thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS-TOPIK. LH: 0902 516 288 gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để được tư vấn.

Ghi chú: nhận hồ sơ đăng ký học và luyện cho kỳ thi TOPIK I cấp 1 dành cho cô dâu lấy chồng Hàn Quốc, học tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh và có chỗ ở nội trú.

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 11/01/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 04/01/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 05/01/2021
Trung cấp A3.2 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 12/01/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 07/01/2021
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 05/01/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 12/01/2021

4. Khoá học tiếng Nhật:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 05/01/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 12/01/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 11/01/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 04/01/2021
Cấp tốc 1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 13/01/2021
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 05/01/2021

Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

Học tại số 81 Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp.HCM

LH: 070707 4807, thầy Tuấn hoặc cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ SGV Hóc Môn, HCM.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news