Home » Ngoại ngữ SGV Hóc Môn thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 23-10-2021 17:51:52

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ SGV Hóc Môn thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 07-05-2021 14:56:17)
           
Lịch khai giảng tháng 05/2021 khóa học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, học phí 650.000đ 1 tháng, LH: 0707074807, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai.

 1. Khoá học tiếng Anh:

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 24/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 20/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 15/05/2021
Level 1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 13/05/2021
Level 2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 26/05/2021
Level 2 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/05/2021
Level 3 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 19/05/2021
Toeic F Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 11/05/2021

2. Khoá học tiếng Hoa:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 21/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 14/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 22/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 25/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 29/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 26/05/2021

3. Khoá học tiếng Hàn:

Thông báo: Khai giảng khóa học và luyện thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS-TOPIK. LH: 0902 516 288 gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để được tư vấn.

Ghi chú: nhận hồ sơ đăng ký học và luyện cho kỳ thi TOPIK I cấp 1 dành cho cô dâu lấy chồng Hàn Quốc, học tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh và có chỗ ở nội trú.

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 19/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 14/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 20/05/2021
Trung cấp A3 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 27/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 15/05/2021
Trung cấp A4 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 29/05/2021
Trung cấp A4 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 31/05/2021

4. Khoá học tiếng Nhật:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 15/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 20/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 26/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 28/05/2021
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 12/05/2021
Sơ cấp A3 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 22/05/2021
Sơ cấp A3 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 29/05/2021

Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

Học tại số 81 Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp.HCM

LH: 070707 4807, thầy Tuấn hoặc cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ SGV Hóc Môn, HCM.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news