Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng.
Today: 22-08-2017 06:51:17

Hỏi đường bằng tiếng Nhật

真っすぐ行って下さい(massugu ittekudasai): Hãy đi thẳng, 曲がって下さい(magattekudasai): Hãy...