Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng.
Today: 20-05-2019 00:16:14

Các tỉnh thành của Việt Nam bằng tiếng Nhật

Chúng ta hãy cùng nhau học tên các tỉnh thành phố của Việt Nam được viết bằng tiếng Nhật...