Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng.
Today: 24-09-2018 20:58:56

Các bước xin việc làm thêm tại Nhật

Cùng Trường Nhật ngữ SGV tìm hiểu về các bước xin việc làm thêm tại Nhật Bản nhé.