Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng.
Today: 21-06-2018 15:20:20

Các bước xin việc làm thêm tại Nhật

Cùng Trường Nhật ngữ SGV tìm hiểu về các bước xin việc làm thêm tại Nhật Bản nhé.