Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng.
Today: 23-11-2017 20:13:45

Các bước xin việc làm thêm tại Nhật

Cùng Trường Nhật ngữ SGV tìm hiểu về các bước xin việc làm thêm tại Nhật Bản nhé.