Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng.
Today: 23-09-2017 23:30:39

Hỏi đường bằng tiếng Nhật

真っすぐ行って下さい(massugu ittekudasai): Hãy đi thẳng, 曲がって下さい(magattekudasai): Hãy...