Home » Kiến thức tiếng Hàn: Mẫu câu, Topik, thành ngữ, từ vựng biên soạn bởi trung tâm tiếng Hàn Sài Gòn Vina.
Today: 22-11-2019 14:56:46

Cấu trúc tiếng Hàn đuôi 네(요) và 군(요)/구나

네(요) là đuôi từ kết thúc câu cảm thán, diễn tả sự ngạc nhiên, bất ngờ. 군(요)/구나...