Home » Kiến thức tiếng Hàn được biên soạn bởi giáo viên trường SaiGon Vina.
Today: 28-06-2017 05:39:29

Từ vựng tiếng Hàn về ngày lễ và ngày kỷ niệm

Ngày lễ là những ngày quan trọng và có ý nghĩa trong năm. Ngày kỷ niệm là một ngày để kỷ...