Home » Các câu hỏi phỏng vấn trường Hàn Quốc
Today: 20-01-2022 23:06:00

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các câu hỏi phỏng vấn trường Hàn Quốc

(Ngày đăng: 07-05-2021 15:01:46)
           
Một trong những thủ tục quan trọng để có thể đi du học Hàn Quốc chính là câu hỏi phỏng vấn mà trường Hàn Quốc đặt ra, các trường Hàn Quốc sẽ hỏi gì? Cùng Sài Gòn Vina tìm hiểu.

Các câu hỏi phỏng vấn trường Hàn Quốc:

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

이름이 예요 [i-rum-mi-mu-he-yo]:  Tên bạn là gì.

살이에요[muot-sal-i-ê-yo]:  Bạn bao nhiêu tuổi.

어디에서 살아요[o-ti-ê-so-sal-a-yo]:  Bạn đang sống ở đâu.

Sài Gòn Vina 가족 소개 해보세 [ga-juk-so-ke-he-bo-se-yo]: Hãy giới thiệu về gia đình bạn.

부모님 연세가 어떻게 됩니까[bu-mo-nim-yon-se-ka-o-ttok-ke-deum-ni-da]:  Bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi.

부모님이 해요[bu-mo-nim-mi-muol-hae-yo]:  Bố mẹ làm gì.

부모님 수입이 얼마요[bu-mo-nim-su-ip-pi-ol-ma-yo]:  Thu nhập của bố mẹ bạn là bao nhiêu.

어떤 전공을 공부하고 싶어요, [o-tton-chon-kong-ul-kong-bu-ha-go-sip-o-yo, wue]: Bạn muốn học chuyên ngành nào, tại sao.

졸업 후에 거예요[jo-rop-hu-e-mul-hal-kp-ye-yo]:  Sau tốt nghiệp bạn sẽ làm gì.

어디에서 한국어 공부 했어요[o-ti-e-so-han-guk-ko-kung-bu-het-so-yo]:  Bạn học tiếng hàn ở đâu.

무슨 자격증이 있어요[mu-sun-cha-kok-chung-i-is-sso-yo]:  Bạn có những bằng cấp gì.

아르바이트 하고 싶어요[al-ru-ba-i-thu-ha-ko-sip-po-yo]: Bạn có muốn đi làm thêm không.

졸업 당신의 의도는 무엇입니까[chol-op-hu-dang-sin-e-e-do-nun-mu-os-im-ni-ka]:  Dự định của bạn sau khi tốt nghiệp là gì.

한국에 머물거나 베트남에서 일하고 싶다[han-guk-ke-mo-mul-ko-na-be-thu-nam-e-so-il-ha-go-sip-da]: Bạn muốn ở lại Hàn Quốc hay về Việt Nam làm việc.

Bài viết các câu hỏi phỏng vấn trường Hàn Quốc được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn Sài Gòn Vina.

Ngoại ngữ Sài Gòn Vina thường xuyên khai giảng các khóa tiếng Hàn du học, luyện thi chứng chỉ Topik. Liên hệ 0707074807 thầy Tuấn, cô Mai để được tư vấn.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news