Home » Trường học tiếng Nga là gì
Today: 30-11-2022 04:12:37

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Trường học tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 28-02-2022 17:28:05)
           
Trường học tiếng Nga là школа /shkola/. Ở Nga có những loại hình trường học nào, từ vựng chủ đề trường học bằng tiếng Nga.

Trường học tiếng Ngaшкола /shkola/. Trường học là một cơ quan được lập ra nhằm mục đích cung cấp kiến thức về giáo dục cho học sinh, sinh viên dưới sự giám sát của những người có thẩm quyền, cụ thể là giáo viên và các cán bộ trường học. Ở trường, học sinh sẽ được dạy và học những môn học bắt buộc cũng như các kỹ năng cần thiết khác.

Từ vựng tiếng Nga liên quan đến trường học:

Шко́ла /shkola/: trường học

Я́сли /yasli/: nhà trẻ

Де́тский сад /detskiy sad/: trường mẫu giáo

Нача́льная шко́ла /nachal’naya shkola/: trường tiểu học

Сре́дняя шко́ла /srednhaya shkola/: trường trung học

Trường học tiếng Nga là gì, saigonvina Колле́дж /kolledzh/: trường cao đẳng

Университе́т /universitet/: trường đại học

Институ́т /institut/: học viện

Шко́льный двор /shkol’nyy dvor/: sân trường

Класс /klass/: lớp học

Музыка́льный класс /muzykal’nyy klass/: phòng học nhạc

Класс рисова́ния /klass risovaniya/: phòng học vẽ

Компью́терный класс /komp’yuternyy klass/: phòng tin học

Библиоте́ка /biblioteka/: thư viện

Шка́фчики /shkafchiki/: tủ đựng đồ

Бассе́йн /basseyn/: hồ bơi 

Площа́дка /plosadka/: sân chơi

Туале́т /tualet/: nhà vệ sinh

Спорти́вный зал /sportivnyy zal/: phòng thể dục

Учи́тель /uchitel’/: giáo viên

Однокла́ссник /odnoklassnik/: bạn cùng lớp

Тре́нер /trener/: huấn luyện viên

Убо́рщик /uborsik/: lao công

Библиоте́карь /bibliotekar’/: thủ thư

Дире́ктор /direktor/: hiệu trưởng

Преподава́тель /prepodavatel’/: giảng viên

Секрета́рь /sekretar’/: thư ký

Уче́ник /uchenik/: học sinh

Студе́нт /student/: sinh viên

Bài viết trường học tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga SGV.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news