Home » Môn học tiếng Nga là gì
Today: 16-04-2021 06:01:34

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Môn học tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 13-04-2021 15:55:15)
           
Môn học tiếng Nga là школьный предмет /shkolnyy predmet/. Học sinh ở Nga thường học những môn học gì, tên các môn học bằng tiếng Nga.

Môn học tiếng Ngaшкольный предмет /shkolnyy predmet/. Môn học là một ngành học hoặc một lĩnh vực học thuật, là một phần của nhỏ của các kiến thức được giảng dạy hoặc nghiên cứu tại trường học, cao đẳng và đại học.

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 10 - 19/4/2021, giảm học phí 25% còn 488.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. Chi tiết.

Giảm 25% Học Phí Tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

Từ vựng tiếng nga về các môn học:

Môn học tiếng Nga là gì, saigonvinaМатема́тика /matematika/: toán học

А́лгебра /al’gebra/: đại số

Геоме́трия /geometriya/: hình học

Фи́зика /fizika/: vật lý

Хи́мия /khimiya/: hóa học 

Биоло́гия /biologiya/: sinh học

Исто́рия /istoriya/: lịch sử

Геогра́фия /geografiya/: địa lý

Литерату́ра /literatura/: ngữ văn

Информа́тика /informatika/: tin học

Социоло́гия /sotsiologiya/: xã hội học 

Иностра́нный язы́к /inostrannyy yazyk/: ngoại ngữ

Англи́йский язы́к /angliyskiy yazyk/: tiếng Anh

Физи́ческая культу́ра /fizicheskaya kul’tủa/: thể dục

Му́зыка /muzyka/: âm nhạc

Изобрази́тельное иску́сство /izobrazitel’noye iskusstvo/: nghệ thuật

Mẫu câu tiếng Nga liên quan đến môn học:

1. Како́й твой люби́мый предме́т?

/kakoy tvoy lyubimyy predmet/

Môn học bạn yêu thích là gì?

2. Мой люби́мый предме́т – э́то матема́тика, потому́ что она́ о́чень интере́сная.

/moy lyubimyy predmet – eto matematika, potomu shto ona ochen’ interesnaya/

Môn học yêu thích của tôi là môn toán, bởi vì nó rất thú vị.

3. Том не лю́бит исто́рию, он говори́т, что она́ ску́чная.

/tom ne lyubit istoriyu, on govorit shto ona skuchnaya/

Tom không thích môn lịch sử, cậu ấy bảo rằng nó rất chán.

4. Како́й у нас пя́тый уро́к сего́дня?

/kakoy u nas pyatyy urok sevodnha/

Tiết thứ năm hôm nay chúng ta học môn gì thế?

5. Я учу́ мно́го предме́тов в шко́ле.

/ya uchu mnogo predmetov v shkole/

Ở trường tôi học rất nhiều môn.

Bài viết môn học tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news