Home » Truyện tranh tiếng Pháp là gì
Today: 04-10-2022 06:45:15

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Truyện tranh tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 08-07-2022 15:20:05)
           
Truyện tranh tiếng Pháp là des bande dessinée, là những câu chuyện đã xảy ra trong cuộc sống hay những chuyện được tưởng tượng ra được thể hiện qua tranh vẽ, có thể đi kèm khung thoại.

Truyện tranh tiếng Pháp là des bande dessinée. Đây là những câu chuyện đã xảy ra trong cuộc sống hay những chuyện được tưởng tượng ra được thể hiện qua bức tranh có thể kèm lời thoại hay các từ ngữ, câu văn kể chuyện.

Một số từ vựng tiếng Pháp về truyện tranh:

Image: Hình ảnh.

Roman: Tiểu thuyết.

Couleur: Màu sắc.

Touché: Cảm động.

Des bande dessinée: Truyện tranh.

Terrifié: Kinh dị.

Librairie: Tiệm sách.

Œuvres comiques: Tác phẩm truyện tranh.

Bibliothèque: Thư viện.

Peinture: Tranh vẽ.

Một số mẫu câu tiếng Pháp về truyện tranh:

1.J'aime vraiment lire des livres.

Tôi rất thích đọc sách.

2. Mon ami aime le plus lire des bandes dessinées.

Bạn tôi thích nhất là đọc truyện tranh.

3. Ma maison n'est pas loin de la bibliothèque.

Nhà tôi cách thư viện không xa.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên trung tâm SGV - truyện tranh trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news