Home » Thần thoại Hy Lạp tiếng Pháp là gì
Today: 04-10-2022 07:02:24

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thần thoại Hy Lạp tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 09-07-2022 01:57:19)
           
Thần thoại Hy Lạp tiếng Pháp là La mythologie grecque,là một phần của tôn giáo Hy Lạp cổ đại và nay là một phần của một tôn giáo hiện đại lưu hành ở Hy Lạp mà trên thế giới gọi là Hellenismos.

Thần thoại Hy Lạp tiếng Pháp là La mythologie grecque, là tập hợp những huyền thoại và truyền thuyết của người Hy Lạp cổ đại liên quan đến các vị thần, các anh hùng, bản chất của thế giới, và nguồn gốc cũng như ý nghĩa của các tín ngưỡng, các nghi lễ tôn giáo của họ.

Một số từ vựng tiếng Pháp về thần thoại Hy Lạp:

Les mythes: Huyền thoại.

La Grèce antique: Hy lạp cổ đại.

La civilisation mycénienne: Nền văn minh Mycenaean.

La romaine: Người La Mã.

Les Grecs: Người Hy Lạp.

La mythologie romaine: Thần thoại La mã.

Les religions grecque: Tôn giáo Hy Lạp.

Sujet d'inspiration: Chủ đề truyền cảm hứng.

Les épopées: Sử thi.

Les artistes: Các nghệ sĩ.

Les poèmes: Thơ.

Les arts picturaux: Nghệ thuật hình ảnh.

La céramique: Gốm sứ.

Les monuments: Các di tích.

La religion: Tôn giáo.

Les événements mythiques: Sự kiện huyền thoại.

Les historiens antiques: Các nhà sử học cổ đại.

Một số mẫu câu tiếng Pháp về thần thoại Hy Lạp:

1. La mythologie grecque est-à-dire l'ensemble organisé des mythes provenant de la Grèce antique.

Thần thoại Hy Lạp là một tập hợp các thần thoại có liên kết từ thời Hy Lạp cổ đại.

2. La mythologie grecque est utilisée comme sujet d'inspiration par les artistes.

Thần thoại Hy Lạp là nguồn các hứng của các nghệ sĩ.

3. Les mythes grecs témoignent de la représentation que les anciens Grecs se faisaient du monde.

Thần thoại Hy Lạp minh chứng cho hiện diện của người Hy Lạp cổ đại đã xuất từ lâu trên thế giới.

4. Les divinités grecques les plus importantes résident sur l'Olympe.

Các vị thần Hy Lạp quyền lực nhất cư trú trên đỉnh Olympus.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên trung tâm SGV - thần thoại Hy Lạp trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news