Home » Châu Âu tiếng Pháp là gì
Today: 15-04-2024 04:12:10

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Châu Âu tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 11-11-2022 10:01:39)
           
Châu Âu tiếng Pháp là L’Europe, là một lục địa giáp với Đại Tây Dương ở phía Tây, châu Phi ở phía Nam, phía đông là châu Á và phía bắc là Bắc Cực.

Châu Âu tiếng Pháp là L’Europe, là lục địa có lịch sử lâu đời nhất, phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Đại Tây Dương, phía Nam giáp Địa Trung Hải và biển Đen.

Một số từ vựng tiếng Pháp về châu Âu:

Un territoire: Lãnh thổ.

Un continent: Lục địa.

L’ouest: Hướng Tây.

Le détroit: Eo biển.

Le Nord: Phía Bắc.

Méridionale: Phía Nam.

L'Afrique: Châu Phi.

La frontière: Biên giới.

L'Asie de l'Ouest: Tây á.

L'est: Phía Đông.

Les monts: Núi.

La fleuve: Sông.

Géographiquement: Về mặt địa lý.

Les supercontinents: Các siêu lục địa.

Une superficie: Khu vực.

Une population: Dân số.

Les Européens: Người châu Âu.

Les régions géographiques: Vùng địa lý.

L'Europe de l'Ouest: Tây Âu.

L'Europe centrale: Trung tâm châu Âu.

L'Europe du Sud: Nam Âu.

L'Europe de l'Est: Đông Âu.

L'Europe du Nord: Bắc Âu.

Les climats: Khí hậu.

Un climat tempéré: Khí hậu ôn hòa.

La mer Méditerranée: Biển Địa Trung Hải.

Un climat de type continental: Khí hậu lục địa.

Un climat océanique froid: Khí hậu đại dương lạnh.

Les régions: Vùng.

Les plus septentrionales: Cực bắc.

Un climat subtropical humide: Khí hậu cận nhiệt đới ẩm.

Les fleuves: Sông.

Les rivières: Ngòi.

Les cycles glaciaires: Kỷ băng hà.

Avant J.-C: Trước công nguyên.

Les linguistiques: Ngôn ngữ học.

L'archéologiques: Khảo cổ học.

Les études génétiques: Nghiên cứu di truyền.

Les langues européennes: Ngôn ngữ châu Âu.

La civilisation: Nền văn minh.

Le berceau culturel: Cái nôi của văn hóa.

L'époque hellénistique: Thời kỳ Hy Lạp hóa.

L'urbanisation: Đô thị hóa.

La civilisation occidentale: Nền văn minh phương Tây.

Một số mẫu câu tiếng Pháp về châu Âu:

1. L’Europe est un territoire considéré conventionnellement comme un continent.

Châu Âu là một lãnh thổ theo quy ước được coi là một lục địa.

2. Le continent européen couvre une superficie d’environ 10 millions de km2 et a une population d’environ 743 millions d’habitants.

Lục địa Châu Âu có diện tích khoảng 10 triệu km2 và dân số khoảng 743 triệu người.

3. L'Europe comprend une diversité de climats.

Châu Âu có khí hậu đa dạng.

4. On peut distinguer cinq grandes régions géographiques : l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, l'Europe du Sud, l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord.

Có thể phân biệt châu lục thành năm khu vực địa lý chính: Tây Âu, Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu và Bắc Âu.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên trung tâm SGV - châu Âu trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news