Home » Toán học tiếng Pháp là gì
Today: 04-10-2022 06:56:08

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Toán học tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 11-07-2022 13:01:37)
           
Toán học trong tiếng Pháp là mathématiques, là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi, về hình học và số học.

Toán học trong tiếng Pháp là mathématiques, là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, đó là môn học về hình và số.

Theo quan điểm chính thống neonics, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng luận lý học và ký hiệu toán học.

Một số từ vựng về toán học trong tiếng Pháp:

Nombre: Con số.

Measurement: Phép đo lường.

Calcul mental: Tính nhẩm.

Quantité: Số lượng.

Entier: Số nguyên.

Arithmetic: Số học.

Algebra: Đại số học.

Mathématiques: Toán học.

Calcul: Giải tích.

Géométrie: Hình học.

Một số ví dụ về toán học trong tiếng Pháp:

1. Le test est basé sur la mesure de la glycémie.

Xét nghiệm được dựa trên việc đo lượng đường trong máu.

2. Ce livre est divisé en deux parties, la première partie est sur la philosophie, la deuxième partie traite des mathématiques et des sciences naturelles.

Cuốn sách này gồm hai phần, phần đầu tiên là triết học, phần thứ hai đề cập đến toán học và khoa học tự nhiên.

3. La première leçon que nous avons eue ce matin était la géométrie.

Buổi học đầu tiên chúng tôi học sáng nay là hình học.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên trung tâm SGV - toán học trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news