Home » Dược học trong tiếng Pháp là gì
Today: 04-10-2022 07:50:09

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Dược học trong tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 13-07-2022 13:58:45)
           
Dược học trong tiếng Pháp là pharmacie, là lĩnh vực khoa học ứng dụng, nghiên cứu về thuốc như mối liên quan giữa thuốc và cơ thể, vận dụng thuốc trong điều trị bệnh và chống lại bệnh tật.

Dược học trong tiếng Pháp là pharmacielà lĩnh vực khoa học ứng dụng, nghiên cứu về thuốc trên ba lĩnh vực chính gồm chế tạo ra nguyên liệu làm việc quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; tạo ra thuốc để chống lại bệnh tật, bảo vệ cơ thể và chăm sóc sức khỏe con người.

Một số từ vựng về dược học trong tiếng Pháp:

Anatomie: Giải phẫu học.

Biologie: Sinh học.

Chimie: Hóa học.

Cellule: Tế bào.

Dispenser: Bào chế thuốc.

Organisme: Sinh vật.

Médecine: Dược phẩm.

Médicament: Thuốc.

Métabolisme: Sự trao đổi chất.

Pathologie: Bệnh học.

Một số ví dụ về dược học trong tiếng Pháp:

1. Vous devez connaître quelque chose en anatomie si vous voulez bien dessiner le corps humain.

Bạn phải biết một số điều về giải phẫu học nếu bạn muốn vẽ tốt cơ thể người.

2. La majorité de ces aspects de la pratique exigent des connaissances en sciences fondamentales telles que l'anatomie, la physiologie ou la pharmacologie.

Phần lớn các khía cạnh thực hành này đòi hỏi kiến thức về khoa học cơ bản như giải phẫu, sinh lý học hoặc dược học.

3. Les médicaments passés et actuels utilisés dans le traitement du cancer ont également été examinés en détail pour une évaluation précise.

Các loại thuốc trước đây và hiện tại được sử dụng trong điều trị ung thư cũng đã được kiểm tra chi tiết để đánh giá chính xác.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên trung tâm SGV - dược học trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news