Home » Bầu cử tiếng Pháp là gì
Today: 30-11-2022 05:20:17

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bầu cử tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 10-11-2022 20:16:04)
           
Bầu cử trong tiếng Pháp là voter. Là việc chọn lựa người nắm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước được thực hiện bởi người dân thông qua con đường bỏ phiếu tập thể.

Bầu cử trong tiếng Pháp là voter. Là một quá trình đưa ra quyết định của người dân để chọn ra một cá nhân nắm giữ các chức vụ thuộc chính quyền. Bầu cử là một trong những chế định quan trọng trong ngành Luật Hiến pháp.

Một số từ vựng về bầu cử trong tiếng Pháp:

Élections locales: Bầu cử địa phương.

politique: Chính trị.

Votez: Bỏ phiếu.

Électeurs: Cử tri.

Élection primaire: Bầu cử sơ bộ.	Bầu cử tiếng Pháp là gì

Élection indirecte: Bầu cử gián tiếp.

Opinion publique: Dư luận.

Liste des candidats: Danh sách ứng cử viên.

Một số từ vựng về bầu cử trong tiếng Pháp:

1. L'élection a été unanime.

Cuộc bầu cử đã được nhất trí.

2. La loi accorde aux citoyens le droit de vote.

Luật pháp cho công dân quyền bầu cử.

3. Tous les citoyens âgés de plus de 18 ans ont le droit de voter et de se présenter aux élections.

Tất cả mọi công dân đủ 18 tuổi đều có quyền bầu cử và ứng cử.

Nội dung bài viết được biên soạn bởi giáo viên trung tâm SGV - Bầu cử trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news