Home » Bánh bác tiếng Pháp là gì
Today: 04-10-2022 07:19:40

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bánh bác tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 31-07-2022 23:39:21)
           
Bánh bác tiếng Pháp là le banh bac, là loại bánh truyền thống nổi tiếng của người dân 2 làng Giang Xá và Lưu Xá được người dân làm nhân các dịp Tết, lễ hội.

Bánh bác tiếng Pháp là le banh bac, là loại đặc sản của người dân trong vùng dùng để tiến vua, là biểu tượng của làng được làm vào những dịp đặc biệt, món bánh này "khai sinh" cùng thời Lý Nam Đế lập quốc.

Le gâteau frit: Bánh rán.

Le riz gluant: Xôi.

Les valeurs traditionnelles des ancêtres: Giá trị truyền thống của tổ tiên.

Les fêtes du village: Lễ hội làng.

Les mariages: Đám cưới.

Le banh ran: Bánh trôi.

Un artisan: Thợ thủ công.

Le nêp cai hoa vàng: Gạo nếp cái hoa vàng.

La pulpe de momordique: Bột giấy.

Les haricots verts: Đậu xanh.

La cassonade: Đường nâu.

La graisse de porc: Mỡ lợn.

Les feuilles de bananier: Lá chuối.

La poudre: Bột.

Les gâteaux rouge: Bánh màu đỏ.

Le gâteau de sucre: Bánh đường.

Une fournée de gâteau: Mẻ bánh.

Một số mẫu câu tiếng Pháp về bánh bác:

1. Le village de Giang Xa, dans le district de Hoài Duc en banlieue de Hanoï, est célèbre pour le banh bac, une délicatesse vieille de plusieurs centaines d’années.

Làng Giang Xá thuộc huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội nổi tiếng với món bánh bác, một món ngon hàng trăm năm tuổi.

2. Le "banh bac", une spécialité vietnamienne préparée uniquement par les villageois de Giang Xa (district de Hoài Duc à Hanoï).

"Bánh bác", một đặc sản Việt Nam chỉ có người dân làng Giang Xá (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chế biến.

3. Le banh bac serait une spécialité qu’on offrait autrefois au roi Ly Nam Dê (503-548).

Bánh bác là đặc sản từng được dâng lên vua Lý Nam Đế (503-548).

4. Auparavant, il exprimait respect et sentiment envers le roi Ly Nam Dê et actuellement, il reflète l’âme et la culture de village.

Trước đây, nó thể hiện sự tôn kính và tình cảm đối với vua Lý Nam Đê và hiện tại, nó phản ánh tâm hồn và văn hóa của làng.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên trung tâm SGV – bánh bác trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news