Home » Gỗ trong tiếng Pháp là gì
Today: 30-11-2022 03:53:05

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Gỗ trong tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 09-11-2022 09:59:25)
           
Gỗ trong tiếng Pháp là bois. Là mô gỗ cấu tạo được hình thành bởi sự tăng trưởng chủ yếu từ các thành phần cơ bản như xenluloza, lignin và một số chất khác, chủ yếu từ các cây thân gỗ.

Gỗ trong tiếng Pháp là bois, là những mô gỗ được hình thành bởi sự tăng trưởng của những mô thực vật từ bên trong mạch gỗ, có cấu tạo chủ yếu từ các thành phần cơ bản như xenluloza, hemixenluloza từ các cây thân gỗ.

Một số từ vựng về gỗ trong tiếng Pháp

Bois de teck.: Gỗ tếch. 

Contreplaqué: Gỗ ép. 

Bois d'eucalyptusGỗ bạch đàn

Bois de bouleau: Gỗ bạch dương.

Bois de fer: Gỗ lim. 

Bois de santal rougeGỗ dép đỏ

Bois dur: Gỗ cứng. 

Planche de bois: Tấm gỗ. 

Một số ví dụ về gỗ trong tiếng Pháp

1. La Terre contient environ un billion de tonnes de bois, avec un taux de croissance d'environ 10 milliards de tonnes par an.

Trái Đất có khoảng một nghìn tỷ tấn gỗ, với tốc độ mọc khoảng 10 tỷ tấn mỗi năm. 

2. Les humains utilisent le bois depuis des milliers d'années à de nombreuses fins différentes.

Con người đã dùng gỗ hàng ngàn năm vào nhiều mục đích khác nhau.

3. Le bois est largement utilisé dans l'industrie, l'agriculture, les transports, l'architecture, la construction et l'exploitation minière.

Gỗ được sử dụng rất rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, kiến trúc, xây dựng, khai khoáng. 

Nội dung bài viết được biên soạn bởi giáo viên trung tâm SGV - Gỗ trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news