Home » Tiếp thị trong tiếng Pháp là gì
Today: 30-11-2022 05:05:01

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tiếp thị trong tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 09-11-2022 10:15:39)
           
Tiếp thị trong tiếng Pháp là commercialisation, là quá trình phát hiện ra nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dựa trên những nền tảng (sản phẩm, dịch vụ, hệ thống,..) mà chúng ta đang có.

Tiếp thị trong tiếng Pháp là commercialisation, là quá trình tạo dựng các giá trị từ khách hàng và mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm mục đích thu về giá trị lợi ích cho doanh nghiệp từ những giá trị đã được tạo ra.

Một số từ vựng về tiếp thị trong tiếng Pháp:

Concept marketing: Khái niệm tiếp thị.

Programme de marketing: Chương trình tiếp thị.

Marketing mix: Hỗn hợp tiếp thị .

Canal de commercialisationKênh tiếp thị.

Étude de marché: Nghiên cứu thị trường.

Marché cible: Thị trường mục tiêu.

EntreprisesCác doanh nghiệp.

Axé sur la production: Sản xuất theo định hướng.

Axé sur le consommateur: Người tiêu dùng theo định hướng.

Satisfaction du consommateur: Sự hài lòng của người tiêu dùng.

Một số ví dụ về tiếp thị trong tiếng Trung:

1. Le marketing est essentiellement un processus de gestion par lequel les produits et services passent du concept au client.

Tiếp thị về cơ bản là một quy trình quản lý thông qua đó các sản phẩm và dịch vụ chuyển từ khái niệm sang khách hàng.

2. Le marketing fait référence à toutes les activités d'une entreprise liées à l'achat et à la vente d'un produit ou d'un service.

Tiếp thị đề cập đến tất cả các hoạt động của một doanh nghiệp liên quan đến việc mua và bán một sản phẩm hoặc dịch vụ.

3. Un plan marketing efficace et réussi et une bonne stratégie.

Một kế hoạch tiếp thị hiệu quả và thành công phụ thuộc vào một chiến lược tốt.

Nội dung bài viết được biên soạn bởi giáo viên tiếng Trung SGV – Tiếp thị trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news