Home » Ngoại ngữ tiếng Pháp là gì
Today: 30-05-2023 05:55:22

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 09-11-2022 10:23:12)
           
Ngoại ngữ tiếng Pháp là langue étrangère. Là ngôn ngữ từ nước ngoài được sử dụng trong nước. Ở Việt Nam, tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia duy nhất và không có khái niệm ngôn ngữ thứ hai.

Ngoại ngữ tiếng Pháp là langue étrangère. Là tiếng nước ngoài hay được hiểu là ngôn ngữ từ nước ngoài được sử dụng ở trong nước. Ngoại ngữ phổ biến nhất ở Việt Nam là: Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung.

Một số từ vựng về ngoại ngữ trong tiếng Pháp

Écrire: Viết.

Traduire: Dịch.

Français: Tiếng Pháp.

Langue étrangère Ngoại ngữ.

Écoutez: Nghe.

Japonais: Tiếng Nhật.

AnglaisTiếng Anh.

Parle: Nói.

Lire: Đọc.

Một số ví dụ về ngoại ngữ trong tiếng Pháp:

1. Toi et moi ne parlons pas chinois.

Bạn và tôi đều không biết nói tiếng Trung.

2. Tant que vous travaillez dur, vous pouvez bien apprendre une langue étrangère.

Chỉ cần bạn chăm chỉ, thì có thể học tốt ngoại ngữ.

3. Le professeur nous a demandé de parler en anglais.

Giáo viên yêu cầu chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh.

Nội dung bài viết được biên soạn bởi giáo viên trung tâm SGV - ngoại ngữ tiếng Pháp là gì.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news