Home » Súng trong tiếng Pháp là gì
Today: 04-10-2022 07:08:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Súng trong tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 29-07-2022 21:51:55)
           
Súng trong tiếng Pháp là pistolet, là một loại vũ khí dùng sức đẩy của thuốc phóng để phóng hay bắn đạn tới mục tiêu, được trang bị cho cá nhân hoặc một nhóm sử dụng, có tính chất nguy hiểm.

Súng trong tiếng Pháp là pistolet, súng được phân loại theo kích thước (ngắn, dài, lớn, vừa, nhỏ), số lượng nòng, kết cấu nòng, đặc tính cấu tạo, mức độ tự động hoá, tính năng tác dụng. 

Một số từ vựng về súng trong tiếng Pháp

Fusil de chasse: Shotgun. 

Pistolet: Súng lục.

MitrailletteSúng tiểu liên

Fusils: Súng trường. 

Pistolet AK:  Súng AK. 

Fusil de précisionSúng bắn tỉa.

Le pistolet appelle l'ouïe: Súng gọi  thính. 

Le canon de bombardement: Súng bắn phá. 

Một số ví dụ về súng trong tiếng Pháp

1. Selon la source d'énergie générée lors du tir, il existe des armes à feu, des pistolets à air comprimé, des pistolets mécaniques et des pistolets électroniques.

Theo nguồn năng lượng sinh công khi bắn, có súng hỏa khí, súng hơi, súng cơ và súng điện tử.

2. Selon le personnel utilisé, il existe des fusils individuels et des fusils collectifs.

Theo biên chế sử dụng, có súng cá nhân và súng tập thể. 

3. Selon la méthode d'utilisation, il y a des armes à feu et des fusils à prix.

Theo phương pháp sử dụng, có súng cầm tay và súng có giá. 

Nội dung bài viết được biên soạn bởi giáo viên trung tâm SGV – Súng trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news