Home » Chứng chỉ DELE trong tiếng Tây Ban Nha là gì
Today: 22-05-2022 20:31:31

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Chứng chỉ DELE trong tiếng Tây Ban Nha là gì

(Ngày đăng: 01-03-2022 01:41:35)
           
Chứng chỉ DELE trong tiếng Tây Ban Nha được cấp bởi bộ giáo dục và văn hóa Tây Ban Nha. DELE đang được đào tạo bởi trường ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Chứng chỉ DELE trong tiếng Tây Ban Nha là gì?

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) là chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha được cấp bởi Bộ Giáo dục và văn hoá Tây Ban Nha (Viện Cervantes), có giá trị trên toàn thế giới.

SGV, Chứng chỉ DELE trong tiếng Tây Ban Nha là gì Dành cho những ai?

DELE dành cho người nước ngoài muốn đánh giá trình độ tiếng Tây Ban Nha của mình, hoặc mục đích hỗ trợ công việc, xin visa du học, nâng cao trình độ tại Tây Ban Nha. Cụ thể:

Để du học, bạn cần chứng chỉ DELE B1 trở lên.

Để học thạc sỹ tại Tây Ban Nha, bạn cần chứng chỉ DELE B2 trở lên.

Để học tiến sỹ, bạn cần chứng chỉ DELE C1 trở lên.

Bao nhiêu cấp độ?

Các cấp độ DELE:

DELE gồm các cấp độ: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Thi như thế nào?

Mỗi bài thi ở các cấp độ đều gồm 4 phần: Nghe, nói, đọc, viết.

Để đạt chứng chỉ DELE, thí sinh phải vượt qua tất cả các kỹ năng trong cùng một ngày thi. Kết quả "no apto" (không đạt yêu cầu) của một trong những phần của bài thi nghĩa là thí sinh đã trượt. Thí sinh phải thi lại toàn bộ các phần của bài thi trong kỳ thi kế tiếp.

Bài viết chứng chỉ DELE trong tiếng Tây Ban Nha là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Tây Ban Nha SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news