Home » TestDaF là gì
Today: 22-05-2022 22:02:20

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

TestDaF là gì

(Ngày đăng: 01-03-2022 01:40:55)
           
TestDaF là gì? Những đối tượng cần thi TestDaF là ai? Bài thi TestDaF bao gồm những phần nào? TestDaF có những cấp độ nào?

TestDaF là gì?

Được tổ chức bởi Viện TestDaF Hagen.

SGV, TestDaF là gì Những ai cần thi TestDaF?

Dành cho những bạn có mong muốn du học, làm việc, trao đổi văn hoá tại Đức.

TestDaF có những cấp độ nào và bao nhiêu phần thi?

Bài thi TestDaF gồm 4 phần:

Đọc: 60 phút, 30 câu hỏi.

Nghe: 40 phút, 30 câu hỏi.

Viết: 60 phút, 1 bài viết.

Nói: 30 phút, 7 bài nói.

Các cấp độ của TesfDaF:

Từ thấp đến cao: TestDaF 3 (TDN 3), TestDaF 4 (TDN 4) và TestDaF 5 (TDN 5).

Tuỳ theo kế hoạch học tập tại Đức mà chọn lựa loại TestDaF.

Lưu ý: Mỗi phần của bài thi được chấm điểm riêng theo 3 mức độ: TDN 3, TDN 4, TDN 5. Thang điểm của mỗi phần thi là 30 điểm.

Tiêu chuẩn đánh giá các cấp độ:

TDN 3: 70% - 80% điểm phần thi.

TDN 4: 80% - 90% điểm phần thi.

TDN 5: 90% - 100% điểm phần thi.

Với TestDaF trình độ 4 (TDN 4) trong cả 4 phần thi, bạn được chấp nhận ở hầu hết các ngành học.

Nếu bạn đạt TDN 5 ở một trong các phần thì một số trường đại học vẫn chấp nhận TDN 3 cho một trong 4 phần thi còn lại.

Nhiều ngành học thậm chí chấp nhận kết quả TestDaF thấp hơn (chẳng hạn TDN 3 cho cả 4 phần thi).

Bài viết TestDaF là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Đức SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news