Home » Danh từ số nhiều trong tiếng Pháp
Today: 15-08-2022 12:58:57

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Danh từ số nhiều trong tiếng Pháp

(Ngày đăng: 28-02-2022 23:53:31)
           
Cách chuyển từ một danh từ số ít sang số nhiều trong tiếng Pháp không chỉ là việc thêm (s) sau mỗi danh từ mà còn có nhiều cách khác nhau.

Một số nguyên tắc cơ bản sau đây sẽ giúp bạn nắm vững việc chuyển danh từ số ít sang số nhiều trong tiếng Pháp:

Nguyên tắc chung:

SGV, Danh từ số nhiều trong tiếng Pháp Thêm "s" vào danh từ số ít.

Ví dụ:

Un élève --> des élèves.

Un livre --> des livres.

Un maison --> des maisons.

Lưu ý: Chúng ta không phát âm chữ  "s" khi chuyển sang danh từ số nhiều.

Các trường hợp đặc biệt:

Các danh từ số ít tận cùng  "_s", "_x", "_z" không thay đổi khi chuyển sang danh từ số nhiều.

Ví dụ:

Une voix --> des voix

Un nez    --> des nez

Các danh từ số ít tận cùng  "_al" chuyển sang danh từ số nhiều  "_aux".

Ví dụ: un journal --> des journaux.

Ngoại trừ:

Le festival --> des festivals.

Le choral  --> des chorals.

Récital, régal, aval, bal, cérémonial, chacal, carnaval.

Các danh từ số ít tận cùng "_au" chuyển sang số nhiều "_aux".

Ví dụ: Un truyfau --> des truyfaux.

Ngoại trừ: Landau, sarrau.

Các danh từ số ít tận cùng "_eau" chuyển sang số nhiều "_eaux".

Ví dụ:

Un gâteau  --> des gâteaux.

Un bureau --> des bureaux. 

Các danh từ số ít tận cùng "_eu" chuyển sang số nhiều "_eux".

Ví dụ: Un cheveu --> des cheveux

Ngoại trừ:

Le bleu   --> les bleus.

Le pneu --> les pneus.

Các danh từ số ít tận cùng "_ou", chuyển sang số nhiều "_ous".

Ví dụ:

Un clou --> des clous.

Un trou --> des trous.

Ngoại trừ 7 danh từ số ít tận cùng bằng "_ou" chuyển sang số nhiều "_oux": des bijoux, des cailloux, des poux, des hiboux, des choux, des genoux, des joujoux.

Các danh từ số ít tận cùng "_ail" chuyển sang số nhiều "_aux.

Ví dụ:

Un travail --> des travaux.

Un vantail --> des vantaux.

Ngoại trừ: Un chandail --> des chandails.

Những danh từ đặc biệt khác:

Ví dụ:

En oeil --> des yeux.

Le ciel  --> des cieux.

Monsieur --> messieurs.

Madame --> mesdames.

Mademoiselle --> mesdemoiselles.

Bài viết "Danh từ số nhiều trong tiếng Pháp" được biên soạn bới phòng đào tạo Trường Pháp ngữ SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news