Home » Chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp
Today: 15-08-2022 14:49:01

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp

(Ngày đăng: 28-02-2022 23:52:15)
           
Động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp là những động từ nguyên mẫu kết thúc bằng đuôi _ER. Quy tắc để chia động từ nhóm 1 có một số đặc điểm riêng biệt.

Tổng hợp các quy tắc chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp:

SGV, Chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp

Quy tắc thông thường

Khi chia động từ có kết thúc bằng đuôi "_ER" ở thì hiện tại, chúng ta lấy động từ nguyên mẫu sau đó bỏ đuôi "_ER" và thêm:

e à Je

ons à Nous

es à Tu

ez à Vous

e à Il/ Elle

ent à Ils/ Elles

Cách chia động từ nhóm 1 tận cùng bằng đuôi "_ER" ở các ngôi Je, Il, Elle giống nhau.

Cách đọc của các ngôi Je, Tu, Il, Elle, Ils, Elles giống nhau.

Một số trường hợp đặc biệt:

Chỉ có động từ "Aller" là động từ bất quy tắc nên có cách chia khác.

Aller

Je vais

Nous allons

Tu vas

Vous allez

Il/ Elle va

Ils/ Elles vont

Những động từ nguyên mẫu  tận cùng là đuôi "_CER" thì ở ngôi "Nous"  chúng ta chuyển "c" thành "ç".

Commencer

Je commence

Nous commençons

Tu commences

Vous commencez

Il/ Elle commence

Ils/ Elles commencent

Những động từ nguyên mẫu tận cùng là đuôi "_GER" thì ở ngôi "Nous" chúng ta thêm "e" trước đuôi "ons".

Manger

                   Je mange

                Nous mangeons

                   Tu manges

                Vous mangez

                   Il/ Elle mange

                Ils/ Elles mangent

Một số động từ như: Essayer, Nettoyer, Essuyer, Payer, Appuyer, Ployer,... chúng ta chuyển "y" thành "i"  ở các ngôi "Je, Tu, Il, Elle, Ils, Elles" trước khi thêm các đuôi như quy tắc.

Essayer

      J’essaie

    Nous essayons

      Tu essaies

    Vous essayez

      Il/ Elle essaie

    Ils/ Elles essaient

Một số động từ như: Épeler, Appeler,... chúng ta gấp đôi chữ "l" ở các ngôi "Je, Tu, Il, Elle, Ils, Elles" trước khi thêm các đuôi như quy tắc.

Appeler

      J’appelle

    Nous appelons

      Tu appelles

    Vous appelez

      Il/ Elle appelle

    Ils/ Elles appellent

Một số động từ như: Acheter, Peser, Lever, Mener chúng ta thay thế "e" thành "è" ở các ngôi "Je, Tu, Il, Elle, Ils, Elles" trước khi thêm các đuôi như quy tắc.

Acheter

      J’achète

    Nous achetons

      Tu achètes

    Vous achetez

      Il/ Elle achète

    Ils/ Elles achètent 

Một số động từ như: Répéter, Espérer, Préférer, Compléter chúng ta thay thế "éé/ é" thành "éè/ è" ở các ngôi "Je, Tu, Il, Elle, Ils, Elles" trước khi thêm các đuôi như quy tắc.

Répéter

      Je répète

    Nous répétons

      Tu répètes

    Vous répétez

      Il/ Elle répète

    Ils/ Elles répètent 

 

Espérer

      J’espère

    Nous espérons

      Tu espères

    Vous espérez

      Il/ Elle espère

    Ils/ Elles espèrent 

 

Bài viết "Chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp" được biên soạn bởi Trường Pháp ngữ SGV

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news