Home » Cấu trúc chỉ mục đích trong tiếng Nga
Today: 30-11-2022 03:38:35

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc chỉ mục đích trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 09-03-2022 12:20:39)
           
Cấu trúc chỉ mục đích trong tiếng Nga зачем? скакой целю? được sử dụng như thế nào trong câu...

Có hai loại cấu trúc chỉ mục đích trong tiếng Nga Зачем ты это сделал? (Bạn làm việc đó để làm gì) và  Почему ты это сделал? (Vì sao bạn làm điều đó?).

Зачем? nghĩa là để làm gì, để trả lời cho câu hỏi này chúng ta dùng cấu trúc "чтобы + động từ nguyên mẫu" (khi chủ thể thực hiện hành động chỉ có một).

Ví dụ:

SGV, Cấu trúc chỉ mục đích trong tiếng Nga.png Зачем ты ходил в магазин? - Я ходил в магазин, чтобы купить хлеб.

(Bạn đến cửa hàng để làm gì? - Tôi đến của hàng để mua bánh mì).

Зачем ты изучаешь русский язык? - Я изучаю русский язык, чтобы хорошо говорить по-русски.

(Bạn học tiếng Nga để làm gì vậy? - Tôi học tiếng Nga để nói tiếng Nga tốt).

Зачем брат купил гитару? - Брат купил гитару, чтобы учиться играть на ней.

(Anh trai bạn mua ghi-ta để làm gì? -  Anh trai mua ghi-ta để học chơi ghi-ta).

Có thể trả lời câu hỏi Зачем? bằng cách sử dụng cấu trúc "чтобы + động từ thì quá khứ" (khi chủ thể thực hiện hành động gồm có 2 người).

Ví dụ:

Зачем вы с братом ходили в магазин? - Мы с братом ходили в магазин,чтобы он купил себе новый шарф.

Зачем ты изучаешь русский язык? - Я изучаю русский язык, чтобы мои русские коллеги понимали меня.

Зачем папа купил гитару? - Папа купил гитару, чтобы сын учился играть на ней.

"Cấu trúc chỉ mục đích trong tiếng Nga" - biên soạn bởi Ngoại ngữ SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news