Home » Tính từ chỉ định trong tiếng Pháp
Today: 18-08-2022 02:11:17

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tính từ chỉ định trong tiếng Pháp

(Ngày đăng: 09-03-2022 12:01:42)
           
Trong tiếng Pháp ngoài tính từ sỡ hữu còn có tính từ chỉ định. Tính từ chỉ định (Adjectif démonstratif) trong tiếng Pháp có khác gì so với tính từ sở hữu?

Tổng hợp đặc điểm chính của tính từ chỉ định trong tiếng Pháp:

Bảng tóm tắt tính từ chỉ định.

SGV, Tính từ chỉ định trong tiếng Pháp.png

 Tính từ chỉ định là một từ hạn định bao gồm: 

Chức năng của tính từ chỉ định.

Tính từ chỉ định luôn luôn đứng trước danh từ và nó phải hợp giống và hợp số với danh từ mà nó đi kèm.

Tính từ chỉ định diễn đạt ý kiến và chỉ vào sự vật đã xác định với ý nghĩa này, ấy, đó, nay.

"Ce": luôn đi kèm với danh từ giống đực.

Ví dụ: Ce soir, j'irai me coucher plus tôt. (Tối nay, tôi sẽ đi ngủ sớm).

"Cet" đi kèm với danh từ giống đực bắt đầu bằng nguyên âm hoặc "h" câm.

Cet été, je partirai au Maroc avec mes parents. (Mùa hè này, tôi sẽ đi Maroc với bố mẹ của tôi).

Cet homme, au coin de la rue, me regarde fixement. (Người đàn ông đó, ở cuối góc đường, nhìn tôi chăm chú).

"Cette" đứng trước danh từ giống cái.

Cette plante a besoin d'être arrosée tous les jours. (Cái cây này cần được tưới nước mọi ngày).

"Ces" được dùng với danh từ số nhiều (giống đực hoặc giống cái).

Ví dụ: Ces tasses sont ébréchées! (Những cái tách này bị mẻ rồi!) 

Chuyên mục "Tính từ chỉ định trong tiếng Pháp" được biên soạn bởi giáo viên Trường Pháp ngữ SGV

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news